Jednání Města Luhačovice s Lázněmi Luhačovice, a. s. o údržbě lázeňského areálu

Představitelé Města Luhačovice jsou velmi znepokojeni dezinformacemi, které vydává akciová společnost Lázně Luhačovice ve věci jednání o údržbě lázeňského areálu. Jako představitelé města máme zodpovědnost vůči občanům v účelném vynakládání veřejných prostředků. Máme zájem na rozvoji celého území Luhačovic, rozvoji lázeňství a cestovního ruchu za dodržení všech zákonů a pravidel. Je to více než rok, kdy soukromá společnost Lázně Luhačovice a.s. oslovila samosprávu města Luhačovice s žádostí o nájem a údržbu lázeňského areálu, který je ve výhradním vlastnictví akciové společnosti. Po celou dobu jsme vedli intenzivní jednání a zajišťovali všechny potřebné podklady od právních kanceláří, jelikož v dosavadní soudní praxi nebyl rozhodován žádný podobný případ (pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, která je nabyla koupí, využívá je vlastní komerční činností a je v jejich užívání omezena jen částečně). Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Lázně Luhačovice chtějí po městu miliony za údržbu vlastního areálu

V souboj právních kanceláří se mění spor mezi městem a Lázněmi Luhačovice. Ty po radnici žádají, aby financovala údržbu lázeňského areálu. Ani na svém posledním zasedání to však zastupitelé neschválili. Lázně proto na město připravují žalobu. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Město Luhačovice se brání žalobě

Lázeňské město Luhačovice vzkvétá, což je výsledkem dlouhodobé a systematické snahy města o rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s podnikatelským sektorem.

Město investovalo do oblasti cestovního ruchu v posledních letech obrovské prostředky, ať už přímo z rozpočtu města nebo formou čerpání z různých dotačních programů, zejména z evropských fondů. Primárním cílem vedení města je péče o celou lázeňskou oblast a služby s tím související. Výdaje na údržbu veřejných prostranství a provoz zařízení poskytujících služby občanům i turistům jsou v součtu podstatně větší než výběr z lázeňských poplatků. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zpráva z ustavujícího zastupitelstva 6.11.2014

Ve čtvrtek 6.11.2014 proběhla ustavující schůze zastupitelstva města Luhačovice. Formou tajné volby byla zvolena do funkce starostky Luhačovic Ing. Bc. Marie Semelová a do funkce místostarosty byl zvolen Radomil Kop.

Rada města Luhačovice má celkem 7 členů. Kromě starostky a místostarosty byli zvoleni: Bc. Zdeněk Červenka, Stanislav Duháň, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Marian Ležák, David Ruman.

Dalšími orgány samosprávy města jsou výbory kontrolní, finanční a výbor pro občanské záležitosti.

Kontrolní výbor: Mgr. Mgr. Přemysl Janík, Mgr. Radek Bednařík, Mgr. Luďka Mejzlíková, Mgr. Eva Tomalová, Mgr. Aleš Vymětalík.

Finanční výbor: Robert Kolařík, Ing. Roman Dostálek, Ing. Jaroslav Hubáček, Josef Michálek, Mgr. Luděk Olejník, Martin Plášek ml., Mgr. Lenka Semelová DiS..

Výbor pro občanské záležitosti: Mgr. Zdenka Pančochová, Bc. Silvie Beblavá, Bc. Hana Peňázová, Iva Slováková, Eva Valášková.

V rámci první schůze nově zvolené rady města Luhačovice bude ustanovena stavební komise, jakožto poradní orgán rady města.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Děkujeme voličům

Vážení voliči, děkujeme za projevenou důvěru a vaše hlasy pro TOP09 a Nezávislí.

Pro volební období 2014 – 2018 jsme získali celkem dva mandáty. Do luhačovického zastupitelstva zasedne Marian Ležák a Josef Michálek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jak správně volit v komunálních volbách

Víte, že je v komunálních volbách jiný systém počítání preferenčních hlasů (křížků u jmen) než např. u parlamentních voleb? Volič může snadno nabýt mylného dojmu, že dává hlas jen vybraným osobnostem… Zde je docela přehledný grafický návod „Jak správně volit u komunálek“… Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mladí, pojďte volit!

Luhačovice, ačkoli jsou velmi přitažlivé pro turisty, ztrácejí přitažlivost pro vlastní obyvatele. Počet občanů našeho města pozvolna klesá a na vině je zřejmě více faktorů: vyšší životní náklady, nedostatek pracovních příležitostí pro vysokoškoláky, sebeprezentace Luhačovic jako místa pro pacienty a seniory atd. Myslím, že alespoň něco z toho můžeme ovlivnit. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Video vzkaz luhačovické TOP09: „Víme, co chceme“

Luhačovická TOP09 a Nezávislí chtějí pokračovat v započatém přerodu Luhačovic na finančně stabilní a moderní město s kvalitním prostorem pro žití…

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Genius loci Luhačovic není věčný!

Luhačovice jsou nejznámějšími moravskými lázněmi. Luhačovice jsou skvělým místem k odpočinku. Luhačovice jsou lázeňským místem seniorů. Ano, tato dogmata jsou nejen v posledních letech slyšitelná ze všech stran. Image místa je však jednoznačně dán úsilím, které je vkládáno do jeho tvorby a udržení! Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Našli milí moji rádcové, našli? Aneb i zastupitelé a radní mají své odborné poradce.

Finanční výbor a komise je velmi důležitým poradním orgánem Rady města a Zastupitelstva, jejímž hlavním úkolem je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a jeho příspěvkových organizací. Mezi další úkoly se řadí spolupráce při tvorbě rozpočtu, investic, grantů a dalších, převážně finančních záležitostí.

Jsem členem tohoto orgánu a z této pozice si dovolím zhodnotit jeho činnost za  uplynulé volební období 2010 – 2014. Celý příspěvek

Rubriky: Dění na radnici, Nezařazené | Napsat komentář